Projektowanie i budowa maszyn przemysłowych

Maszyny przemysłowe

Oferujemy szereg narzędzi i urządzeń dodatkowych będących uzupełnieniem ciągów produkcyjnych wspomnianych w punkcie poprzednim linii do profilowania. Są to urządzenia, które w zasadzie każdorazowo projektujemy pod zamówienia Klientów, ściśle wypełniające przekazane przez nich wytyczne i specyfikacje.

Zakres usług i urządzeń jakie oferujemy:

URZĄDZENIA POMOCNICZE (Narzędzia i automatyka przemysłowa)

 • Odwijaki (rozwijarki) taśm do linii profilowania i linii perforowania
 • Prostowarki blach niezbędne w procesach wykrawania ciągłego (perforacji ciągłej)
 • Prasy hydrauliczne do perforacji, wykrawania, wycięć technologicznych i rozkrojowych
 • Prasy typu PAD
 • Szafy sterownicze
 • Podajniki taśm mechaniczne i serwo-podajniki
 • Foliarki taśm
 • Stoliki wspomagające proces profilowania
 • Kalibratory profili (tzw. głowice Turka)
 • Piły, gilotyny i praski rozcinające (cięcie stacjonarne i na biegu)
 • Stoły odbiorcze proste rolkowe i wysoko zmechanizowane