Kontakt

Viti Cultura Profile sp. z o.o.

02-488 Warszawa, ul. Wilczycka 27/26
NIP 522-319-34-41
REGON 387554690
KRS 00891465
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sadu Rejestrowego Kap. zał. 10000zł.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Wierzbicka 26/44
26-600 Radom
czynne: pn-pt,  godz. 7:30 – 15:30
Tel + 48 517 753 405